Dejavnosti podjetja :

Kleparska dela :

izdelava žlebov, odtočnih cevi, vetrnih,zidnih,dimniških obrob, okenskih polic, odkapne pločevine, žlotne pločevine, obdelava z pločevino (frčade,stene,fasada), montaža točkovnih ali linijskih snegolovov, obdelava dimnika (plašč,obroba,pokrov,kapa), montaža strešnih oken

Krovska dela :

odkrivanje streh, odvoz materialo, deponiranje, izdelava zračnega kanala, pokrivanje z betonsko, opečno, pločevinasto ali vlakneno-cementno kritino, SIKA, Tegola, varjenje izolacij

Tesarska dela :

postavitev skeleta ostrešja, izdelava čopov, frčad, brunaric, garaž, nadstreškov, vrtnih lop, drvarnic, popravila na lesenih konstrukcijah, obnova konstrukcije

Suhomontažna dela :

vgradnja izolacije (kompaktna ali v roli), med špirovce ali na špirovce (TERMOTOP), postavitev nosilcev za mavčno kartonske plošče, izdelava parne zapore, montaža plošč

Vzdrževanje :

čiščenje strešin, žlebov, odtočnih cevi (listje, veje, led, sneg), manjša popravila, kjer je to mogoče, redna kontrola kot preventiva pred snegom in spomladi