Kleparska dela :

Natančno in kakovostno izdelavo kleparskih del lahko zagotovi samo oseba, ki je usposobljena za to vrsto del. Vsak objekt zahteva pozornost, natančnost in predanost, saj se le malo kdaj stvari ponavljajo. Posebna pozornost in natančnost je še posebaj pomenbna ma mestih, kjer so stičišča ali izlivi.  Med kleparska dela sodijo montaža žlebov, cevi, vseh vrst obrob, žlotnih pločevin, upognjena ali "folcana" pločevina, montaža snegolovov (točkovni, linijski, snegolovna rešetka, deblo), montaža svetlobnih kupol, strešnih oken ali lin.

MILUNOVIĆMILUNOVIĆ